SAĞLIKPARK OSGB

Periyodik Sağlık Muayeneleri

www.saglikpark.com.tr

Sağlık Muayeneleri Hakkında

4857 sayılı İş Kanununun 86. maddesinde "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." denilmektedir.

SAĞLIK RAPORLARI (Sanayi İşyerlerinde çalışanlar için Ağır ve tehlikeli işler Mevzuatına Uygun Sağlık raporu, İşe giriş ve periyodik sağlık raporları) Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıntılı tetkikler sonucu verilmektedir. Yılda 1 kez sağlık muayenelerinin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerekmektedir.

Sağlık Taraması

NOT: Uzman hekimlerimizin isteği doğrultusunda yukarıdakilere ek olarak ilave testler/taramalar istenebilir.

0

YILLIK DENEYİM

0

FARKLI SEKTÖR

0

ÇALIŞANA HİZMET

0

FİRMAYA HİZMET