Education Template

İŞ SAĞLIĞI

ÖNLENEMEZ İŞ HASTALIĞI YOKTUR.

İŞ SAĞLIĞI

İş sağlığı “ işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır”.

İş sağlığı ve güvenliği olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır.

image

İskele & Platformlarda güvenli çalışma yöntemleri eğitimi, danışmanlıkları firmamız tarafından verilmektedir.

image

Acil durum tatbikatlarının planlanması, kapalı alanda çalışma eğitimi, izin sürecinin formların doldurulması hizmeti.

image

Kişisel Koruyucu Donanım seçimi hakkında sektörel bazda çözümler standartlar çerçevesinde yapılmaktadır.

image

Çok Tehlikeli sektörler uzmanlık alanımız. Tüm sektörlerde yetkin uzmanlarla çalışmanızı taahhüt ederiz.

 İŞ SAĞLIĞI