SAĞLIKPARK OSGB

İşyeri Ortam Ölçümleri

www.saglikpark.com.tr

Ortam Ölçümlerinin Yaptırlması Hakkında

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Sağlıkpark OSGB olarak uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından ilgili standart kriterlerini çerçevesinde aşağıda belirtilen ölçümler gerçekleştirmektedir.

0

YILLIK DENEYİM

0

FARKLI SEKTÖR

0

ÇALIŞANA HİZMET

0

FİRMAYA HİZMET