SAĞLIKPARK OSGB

Yardımcı Sağlık Personeli

www.saglikpark.com.tr

Diğer Sağlık Personelinin Görevlendirilmesi Hakkında

Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.

Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir

0

YILLIK DENEYİM

0

FARKLI SEKTÖR

0

ÇALIŞANA HİZMET

0

FİRMAYA HİZMET