SAĞLIKPARK OSGB

HESAPLAMALAR

www.saglikpark.com.tr

Hesaplamalar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu yasal süreleri

Çalışan Sayısı...:


İş Güvenliği Uzmanı için Sonuç Listesi (Dakika / Ay)

Az Tehlikeli............:
Tehlikeli.................:
Çok Tehlikeli..........:

 


İş Yeri Hekimi için Sonuç Listesi (Dakika / Ay)

Az Tehlikeli............:
Tehlikeli.................:
Çok Tehlikeli..........:


Diğer Sağlık Personeli için Sonuç Listesi (Dakika / Ay)

Az Tehlikeli............:
Tehlikeli.................:
Çok Tehlikeli..........:

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrada geçen “2000” ibareleri “1000”, üçüncü fıkrada geçen “1500” ibareleri “500”, dördüncü fıkrada geçen “1000” ibareleri “250” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 1. İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

   

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
 2. İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”

(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

 

Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19 –

 1. Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

   

  1. (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  2. (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  3. (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 2. Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.
 3. Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

 

0

YILLIK DENEYİM

0

FARKLI SEKTÖR

0

ÇALIŞANA HİZMET

0

FİRMAYA HİZMET